Koncerner
� Praktisk handbok i koncernredovisning och koncernbeskattning
   
 
Författare:Heinestam Bengt
Titel:Koncerner � Praktisk handbok i koncernredovisning och koncernbeskattning
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:271 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789170278822
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Skatterätt , Ekonomi

Pris: 496 SEK exkl. moms

 

KONCERNER är en praktisk handbok för dig som behöver förstå det här med koncernredovisning och koncernbeskattning. Du får en genomgång steg för steg med praktiska exempel, från förvärvsanalys via elimineringar till färdig årsredovisning för koncernen.

Boken förklarar även de speciella skatteregler som gäller för koncerner.

Ur innehållet:
•Skyddsregler för eget kapital
•Koncern- och intresseföretag
•Minoritetsandelar
•Skatteregler
•Förvärvsmetoden
•Anskaffningsvärdemetoden
•Kapitalandelsmetoden
•Klyvningsmetoden
•Poolningsmetoden
•Förvärvsanalys
•Goodwill
•Likvidation och fusion av aktiebolag
•Elimineringar
•Successiva förvärv
•Internvinst och internförlust
•Anteciperad utdelning
•Årsredovisning
•Koncernbidrag
 
  © 2017 Jure AB