Internationella handelskammarens skiljedomsregler
� Med kommentarer
   
 
Författare:Hjerner Lars A. E. , Jarvin Sigvard , Bagner Hans
Titel:Internationella handelskammarens skiljedomsregler � Med kommentarer
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2001
Omfång:188 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139007111
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:Processrätt

Pris: 358 SEK exkl. moms

 

Skiljeförfarande har, till stor del tack vare inflytandet från Internationella handelskammaren (ICC), blivit det naturliga sättet att lösa internationella affärstvister. Många svenska företag löser sina tvister enligt ICC:s regler, som är anpassade till näringslivets behov och tillfredsställer kraven på snabbhet och diskretion.

Skiljedomsreglerna reviderades kraftigt 1997, och det är dessa från den 1 januari 1998 gällande regler som här kommenteras på svenska. Boken ger dessutom en översikt av ICC:s olika mekanismer för lösande av tvister. Reglementets artiklar återges i sin helhet på de båda officiella språken – engelska och franska. Även ICC:s särskilda skiljeprocedur för interimistiska åtgärder återges på originalspråken och kommenteras på svenska.

Boken vänder sig till advokater och bolagsjurister samt andra som behöver förstå ICC:s skiljeförfarande i egenskap av partsombud eller skiljemän.
 
  © 2017 Jure AB