Arbetstidslagen
� och EU:s arbetstidsdirektiv
   
 
Författare:Iseskog Tommy
Titel:Arbetstidslagen � och EU:s arbetstidsdirektiv
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2014
Omfång:249 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139114338
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Arbetsrätt , EU-rätt

Pris: 551 SEK exkl. moms

 

Den svenska arbetstidslagen tillfördes den 1 juli 2005 EU-regler om arbetstider. Dessa regler har sin grund i EU:s arbetstidsdirektiv och rör främst veckoarbetstid, dygnsvila och nattarbete. Därmed innehåller arbetstidslagen (sedan tidigare gällande) bestämmelser om bl.a. normalarbetstid, övertid, mertid, veckovila och rast samt de nya EU-anpassade reglerna.

Regler om extra övertid, extra mertid samt dispens och skyddsombudsrollen i arbetstidsfrågor infördes 2011. Vidare har sanktionsavgifter införts beträffande flertalet av arbetstidslagens regler fr.o.m. den 1 juli 2014.

Arbetstidslagen och EU:s arbetstidsdirektiv är en praktisk lagkommentar. I boken avhandlas såväl de ”svenska” arbetstidsreglerna som ovannämnda EU-regler och hur dessa olika bestämmelser ska tillämpas parallellt. I den nya (sjätte) upplagan har samtliga kapitel reviderats.
 
  © 2017 Jure AB