Blandade fång
� En vänbok till Magnus Carlsson
   
 
Titel:Blandade fång � En vänbok till Magnus Carlsson
Utgivningsår:2014
Omfång:411 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789185333578
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 490 SEK exkl. moms

 

Som en hyllning till Magnus Carlsson på hans 75-årsdag har 29 vänner och kolleger författat denna vänbok med uppsatser i olika ämnen under den sammanfattande titeln ”Blandade fång”.

Skriften är sammanställd av en redaktionskommitté bestående av bl.a. Olle Stenman, Gabriel Urwitz, Gunnar Nord och Peter Melz som alla har samarbetat länge och nära med Magnus Carlsson i olika sammanhang.

Innehåll:

- Påverkas skattefriheten för bidragsgivare av mottagarens organisationsform? av Göran Alfheim och Bo Hjalmarsson
- Donationsprofessurer och fullföljdskravet. Några synpunkter på hur anslagsvillkoren för tidsbegränsade och tidsobegränsade anslag påverkar den skatterättsliga bedömningen av fullföljdsanvändningen av Richard Arvidsson
- Grönköping, en rättsstad av Ulf Aspenberg
- Avvecklingen av fideikommiss - angeläget allmänt intresse eller icke angeläget enskilt intresse? av Jan-Mikael Bexhed
- Utveckling av god redovisningssed i avkastningsstiftelser av Kerstin Fagerberg
- Har de bästa Sverigefonderna tur eller skicklighet? av Harry Flam och Roine Vestman
- Förhandsbeskedsinstitutet - synpunkter från en praktikers perspektiv av Ernst Forsberg
- Verklig verkshöjd - ett bidrag till läran om frånvaro av risk för dubbelskapande av Lena Frånstedt Lofalk och Lennart Kanter
- Tjänstebeskattning vid fideikommissariska substitutioner av Cecilia Gunne
- Vad sägs om 98% skatt på övre delen av avgångsersättningen? av Johan Hirschfeldt
- Beethoven och Wien - en relation med förhinder av Åke Holmqvist
- Fader Gunnar-Doktrinen - till frågan om rätt skattesubjekt av Anders Hultqvist
- Den nya inkomstskattelagstiftningen för stiftelser i ett civilrättsligt perspektiv av Henning Isoz
- Skattekontroll och banksekretess - kan de två förenas? av Per-Ola Jansson
- Staten, fiscus och civilsamhället av Gustaf Lindencrona
- Svensk kapitalbeskattning i kris av Sven-Olof Lodin
- Mediaersättningars skattemässiga behandling i Brahegatans pingisklubb av Jerker Löfgren
- Allmännyttigt ändamål - några reflektioner med anledning av nya skatteregler av Brita Löfgren Lewin
- Ekonomisk stiftelserätt - Juristen i Banken av Peter Melz
- Skattemässig behandling av donationer från aktiebolag av Karl-Johan Nörklit och Lynda Ondrasek Olofsson
- Högskolestiftelsen - en katt bland hermelinerna? av Katarina Olsson
- Generationsskiften och blandade fång av Christer Silfverberg och Olle Stenman
- Skatterättsliga begränsningsregler för ränteavdrag med fokus på Norden av Pernilla Viotti Johansen
- Konvertibel- och optionslån. En skatterättslig tankevurpa av Niclas Virin
- Magnus i Stiftelsernas värld
 
  © 2017 Jure AB