Festskrift til Nis Jul Clausen
   
 
Titel:Festskrift til Nis Jul Clausen
Utgivningsår:2013
Omfång:464 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757428834
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Festskrifter , Utländsk rätt

Pris: 776 SEK exkl. moms

 

Dette festskrift udgives i anledning af professor, lic.jur. Nis Jul Clausens 60 års fødselsdag den 13. april 2013. Hans person og omfattende karriere hyldes heri af kolleger og venner.

Indholdsoversigt:
-Forord
-Risk Management - i selskabsretligt perspektiv - af Paul Krüger Andersen
-Kampen om bestyrelsen. Finanstilsynets skærpede krav til bestyrelsen i pengeinstitutterne - af Hanne Søndergaard Birkmose
-Gatekeeping in U.S. Securities Markets - af James D. Cox
-Har informationsansvaret för aktiemarknadsbolag skärpts? Några tankar i anledning av ett svenskt rättsfall - af Rolf Dotevall
-Oplysningspligt mht. betingede aftaler - af Hans Henrik Edlund
-Legitimitet og EU's strafferetlige regulering - af Thomas Elholm
-Registre og EU-konkurrenceretten. Herunder konsekvensen af Compass-Datenbank-dommen - af Jens Fejø
-Må man skyde en pirat - Et indblik i den retlige ramme for statslige aktørers magtanvendelse - af Birgit Feldtmann
-Regulering af forbrugerbeskyttelse - af Julie Galbo & Annette Bjaaland Andersen
-Forfaiting, trade finance and the International Chamber of Commerce (ICC) - af Lars Gorton
-Fanget mellem to poler: Bureaukratiske og praksisnære krav til retsvidenskaben - af Ole Hammerslev
-Markedsmisbrug - af Jesper Lau Hansen
-Evaluering af lov om aktie- og anpartsselskaber - med særlig henblik på børsnoterede aktieselskaber - af Søren Friis Hansen
-Consumer Liability for Unauthorised Electronic Funds Transfers Regulatory Perspectives from Australia and Denmark - af Camilla Hørby Jensen & Ann Wardrop
-Skattefri afståelse af sommerboliger - om anvendelse til privat formål og bevis - af Inge Langhave Jeppesen
-Lejerens indsigelser i lejeforhold - form, indhold og retsvirkning - af Jakob Juul-Sandberg
-EMIR - endnu et skridt på vejen mod EUs Single Rulebook for Financial Markets - af David Moalem
-Forbrugerindflydelse i fjernvarmesektoren - en barriere for forsyning ud over kommunegrænsen? - af Bent Ole Gram Mortensen
-Intern viden ved handel med råvarederivater - af Mette Neville
-Nogle bemærkninger om kaution - af Hans Viggo Godsk Pedersen & Nina Dietz Legind
-Tilsynsdiamanten i spændingsfeltet mellem soft law og hard law - af Niels Skovmand Rasmussen
-Lien og lovvalg - om reders brug af ombordværende gods som sikkerhed for fragt- eller hyrekrav - af Kristina Siig
-Systematisering af retsdiscipliner - med børsretten som eksempel - af Michael Steinicke
-Konkurskarantæne. Nye danske regler og EU-retlige perspektiver - af Karsten Engsig Sørensen'
-Med sikkerhed i strid med internationale forpligtelser' - om EUret og andre regler som politisk handelsobjekt - af Jens Vedsted-Hansen
-Kan dansk selskabsret forlange, at en filial af et udenlandsk selskab har et selvstændigt navn? - af Erik Werlauff
-Bibliografi
 
  © 2017 Jure AB