Prop. 2014/15:6 Minskat svartarbete i byggbranschen
   
 
Titel:Prop. 2014/15:6 Minskat svartarbete i byggbranschen
Utgivningsår:2014
Omfång:139 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415006
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:6
Ämnesord:Skatterätt , Fastighetsrätt

Pris: 199 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att krav på att föra personalliggare införs för byggbranschen. De nya bestämmelserna i skatteförfarandelagen ska tillämpas på byggarbetsplatser i Sverige. Förslaget innebär att både byggherren och den som bedriver byggverksamhet har skyldigheter att fullgöra.

Syftet med förslaget är att motverka förekomsten av svartarbete och främja en sundare konkurrens inom byggbranschen.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
 
  © 2017 Jure AB