SOU 2014:79 Internationella säkerheter i flygplan m.m.
� Kapstadskonventionen och luftfartsprotolkollet
   
 
Titel:SOU 2014:79 Internationella säkerheter i flygplan m.m. � Kapstadskonventionen och luftfartsprotolkollet
Utgivningsår:2014
Omfång:410 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241981
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kapstadsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:79
Ämnesord:Krediträtt , Sjö- och transporträtt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Den huvudsakliga uppgiften i denna utredning är att ta ställning till om Sverige bör tillträda Kapstadskonventionen samt det tillhörande luftfartsprotokollet.

Om Sverige tillträder desa kommer svenska lufttrafikföretag och finansiärer att kunna ta del av materiella regler som idag gäller som lag i nästan 70 länder.
 
  © 2017 Jure AB