Förnuft, känsla och rättens verklighet
� Vänbok till Maarit Jänterä-Jareborg
   
 
Titel:Förnuft, känsla och rättens verklighet � Vänbok till Maarit Jänterä-Jareborg
Utgivningsår:2014
Omfång:280 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176788998
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Familjerätt

Pris: 504 SEK exkl. moms

 

Ur förordet:

Vid den juridiska fakulteten i Uppsala finns en grupp forskare som tillsammans har utvecklat en stark forskningsmiljö i familjerätt med nationell och internationellt privaträttslig inriktning. En av dem som på ett särskilt och oöverträffat sätt har bidragit till detta är Maarit Jänterä-Jareborg. Som person är Maarit lyhörd, engagerad och mån om att få kollegor och medarbetare att trivas och växa. Genom denna vänbok vill författarna frambringa en hyllning, och ett tack, till Maarit för kunskapen, klokheten, engagemanget, glädjen och det varma hjärtat. Hennes aldrig sinande entusiasm och generositet har på många och olika sätt kommit oss till del och bidragit till våra gemensamma och individuella framgångar.

Medverkande författare:
Anders Eriksson
Anna Hollander
Anna Singer
Esin Örücü
Jane Stoll
Katharina Boele-Woelki
Margareta Brattström
Marie Linton
Michael Hellner
Mosa Sayed
Stig Strömholm
Ulf Göranson
Åke Saldeen
 
  © 2017 Jure AB