Festskrift till Catharina Calleman
   
 
Titel:Festskrift till Catharina Calleman
Utgivningsår:2014
Omfång:472 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176788899
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Festskrifter , Arbetsrätt

Pris: 658 SEK exkl. moms

 

Denna festskrift är tillägnad Catharina Calleman, professor i arbetsrätt.

Innehåll:

Förord V
Malki Afram
After Bosman – the ramifications of the decision in Bosman and
how the market has reacted to the impact of free movement 1
Kerstin Ahlberg
Kunde bättre upphandling ha förhindrat tågstrejken? 13
Andreas Anderberg
Straffets framtid på arbetsområdet 31
Peter Andersson
Om kränkande särbehandling som arbetsmiljöbrott 41
Annika Blekemo
Är sjukdom ett varaktigt funktionshinder? 59
Laura Carlson
The Vulnerability of Academic Freedom – A Look at the Swedish
Teacher Exception 75
Örjan Edström
Laval – the Aftermath? 91
Laura Ervo
Voluntary jurisdiction in East-Scandinavia 101
Susanne Fransson och Eberhard Stüber
Lönediskriminering i ett system med normlösa avtal och
individuell lönesättning
En kommentar till målet AD 2013 nr 64 113
Mikael Hansson
Om kollektivavtals efterverkan – en berättelse om legitimitet 133
Petra Herzfeld Olsson och Caroline Johansson
Arbetstillståndets krav på kollektivavtalsenliga villkor
– några arbetsrättsliga implikationer 153
Staffan Ingmanson
Att bo här och jobba där – om gränsarbete och likabehandling
i fråga om sociala förmåner 173
Märta C. Johansson
Slaveri, tvångsarbete, träldom och annan exploatering
Distinktioner & reflektioner inför fortsatt forskning 189
Kent Källström
Är arbetstagarbegreppet en distributiv reglering? 207
Erika Lunell
Ondtrosbegreppet i varumärkesrätten 213
Jonas Malmberg
Några anteckningar om minimilöner i internationell rätt ur
historiskt perspektiv 233
Ruth Mannelqvist
Dags att förändra sjukförsäkringen? 245
Kerstin Nordlöf
Genus i kontexten unga lagöverträdare 261
Ann Numhauser-Henning
Noteringar om Skydd för Etablerad Position – ett normativt
grundmönster 275
Birgitta Nyström
Bemanningsanställd och rättslös – eller?? 287
Annina H. Persson
Lönegaranti i gränsöverskridande insolvenssituationer 305
Hanna Pettersson
Arbetsdomstolen och behovsanställningarna 317
Lotti Ryberg-Welander
Att utbilda blivande rättstillämpare; exemplet
arbetstidsreglering 333
Eva Schömer
Etnisk diskriminering, en rättslig paradox 351
Niklas Selberg
Arbetsrätt i centrum och periferi
Migrationsrätt, arbetsrätt och (ir)reguljär arbetskraftsmigration 371
Erik Sjödin
Kollektivavtalade försäkringar på EU:s inre marknad
– några arbetsrättsliga anteckningar 393
Maria Steinberg
Mobbning på arbetsplatsen. Räcker lagarna till? 411
Carin Ulander-Wänman
Dispositivitetens gränser 435
Publikationer 455
Författarpresentationer 461
 
  © 2017 Jure AB