Betalningsföreläggande och handräckning
� En kommentar
   
 
Författare:Häggman Bertil , Boström John , Linders Jan
Titel:Betalningsföreläggande och handräckning � En kommentar
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:269 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139018728
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Insolvensrätt , Processrätt

SLUT på förlag

 

Kommenterar utförligt och paragrafvis lagen om betalningsföreläggande och handräckning, som omfattar betalningsföreläggande, vanlig handräckning och särskild handräckning.

Förarbeten och rättspraxis presenteras med författarnas egna analyser och kommentarer. Sjätte upplagan har uppdaterats med hänsyn till viktiga lagändringar beroende på den ökade internationaliseringen och den tekniska utvecklingen.

Den planerade EU-lagstiftningen som reglerar ett nytt europeiskt betalningsföreläggande presenteras i ett särskilt avsnitt och kommissionens förslag till förordning återges i sin helhet. Nya betydelsefulla rättsfall har tillkommit liksom nya författningar och lagar. Under början av 2000-talet har flera ändringar i betalningsföreläggandelagen skett.
Innehållet dateras upp en gång per år (på våren).
 
  © 2017 Jure AB