Prop. 2014/15:26 Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott
   
 
Titel:Prop. 2014/15:26 Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott
Utgivningsår:2014
Omfång:40 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415026
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:26
Ämnesord:Straffrätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Ett viktigt led i arbetet med att förhindra återfall i trafikbrott och därigenom förbättra trafiksäkerheten är att det finns möjlighet att förverka fordon som har använts vid trafikbrott.

I syfte att öka möjligheterna att förverka fordon föreslår därför regeringen att om någon har gjort sig skyldig till olovlig körning, rattfylleri eller grovt rattfylleri ska man vid bedömningen av om förverkandet behövs för att förebygga fortsatt brottslighet särskilt beakta om gärningsmannen tidigare har gjort sig skyldig till sådan brottslighet. Endast om ett förverkande är uppenbart oskäligt får man låta bli att förverka ett fordon.

För att minska polisens kostnader för förvaring av fordon föreslår regeringen också att det ska bli möjligt att sälja eller förstöra beslagtagna fordon innan ett förverkandebeslut har fattats, om de inte är värda mer än en femtedel av prisbasbeloppet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2015.
 
  © 2017 Jure AB