Prop. 2014/15:14 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta)
   
 
Titel:Prop. 2014/15:14 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta)
Utgivningsår:2014
Omfång:17 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415014
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:14
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att riksdagen medger att regeringen under högst fyra månader 2015 ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 160 personer till förfogande för deltagande i EU:s marina operation (Atalanta), under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd. Operationen kommer särskilt att skydda FN:s världslivsmedelsprograms (WFP) humanitära hjälpsändningar, som har central betydelse för Somalias befolkning.

Regeringen föreslår att det svenska bidraget till Atalanta utgörs av ett styrkehögkvarter bestående av en styrkechef och stabsofficerare, två helikoptrar (helikopter 15) samt två stridsbåtar med besättning. Bidraget till operationen baseras ombord på ett nederländskt fartyg och kan komma att uppgå till cirka 60 personer. Därutöver ingår i den begärda personalramen om högst 160 personer resurser för förstärknings- och oförutsedda evakueringsbehov. Avsikten är att det svenska deltagandet i operationen inleds i februari 2015.

I propositionen redogör regeringen bland annat för problemen med sjöröveri och väpnade rån utanför Somalias kust, den svåra humanitära situationen i Somalia samt det internationella samfundets och Sveriges engagemang i landet. Vidare beskrivs operationen och det föreslagna svenska deltagandet.
 
  © 2017 Jure AB