Prop. 2014/15:9 Tilläggsavtal om lån till Irland
   
 
Titel:Prop. 2014/15:9 Tilläggsavtal om lån till Irland
Utgivningsår:2014
Omfång:13 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415009
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:9
Ämnesord:Krediträtt , Internationell rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett tilläggsavtal till Sveriges avtal om lån till Irland. Tilläggsavtalet möjliggör att Irland gör förtida återbetalningar om sammanlagt 15,7 miljarder s.k. särskilda dragningsrätter, vilket i dagsläget motsvarar ca 18,3 miljarder euro, av sitt lån till Internationella valutafonden, utan att en motsvarande andel av Sveriges lån till Irland behöver återbetalas.
 
  © 2017 Jure AB