Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster (LUF)
� En kommentar
   
 
Författare:Rosén-Andersson Helena , Hallberg Olof , Willquist Henrik , Norlén Hugo , Näslund Johanna , Piper Catharina
Titel:Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster (LUF) � En kommentar
Utgivningsår:2015
Omfång:932 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139113058
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 1330 SEK exkl. moms

 

En aktuell, ingående och djup kommentar paragraf för paragraf till lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster, LUF, i NGB.

Denna kommentar har samma systematik och utförliga analys av rättspraxis och upphandlingsrättslig lagstiftning som används i kommentaren till LOU.
Kommentaren klargör LUF:s tillämpningsområde och gränsdragningen mot LOU. Vidare innehåller den kommentarer till försörjningssektorns särskilda in house-regler om anskaffningar mellan anknutna bolag och till och från samriskföretag.

Regler och principer för ramavtalsupphandlingar inom försörjningssektorn redovisas.
 
  © 2017 Jure AB