Forsikringsavtaleloven
� med kommentarer
   
 
Författare:Brynildsen Claus , Lid Børre , Nygård Truls
Titel:Forsikringsavtaleloven � med kommentarer
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2014
Omfång:800 sid.
Förlag:Ad Notam Gyldendal
ISBN:9788205462038
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Försäkringsrätt , Utländsk rätt

Pris: 1925 SEK exkl. moms

 

Denne boken dekker behovet for en samlet kommentar til loven, med henvisninger til forarbeider, rettspraksis, nemndspraksis og oppgjørspraksis i forsikringsselskapene.

Loven er utførlig kommentert, og med sitt solide utvalg av de relevante rettsavgjørelser og uttalelser fra Finansklagenemnda er denne boken uunnværlig for alle som arbeider med forsikringsjuridiske problemstillinger.

Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 trådte i kraft 1. juli 1990. Flere bestemmelser i forsikringsavtaleloven har blitt endret siden andre utgave av denne boken utkom i 2008. Alle endringene er omtalt i denne utgaven. Det er også avsagt en rekke nye dommer av domstolene og uttalelser fra Finansklagenemnda som har betydning for tolkningen av loven. Denne utgaven omtaler alle sentrale avgjørelser fra domstoler og nemnder fra loven trådte i kraft til februar 2014. Nyere juridisk litteratur i tilknytning til loven er også omtalt.
 
  © 2017 Jure AB