Mellanmän
� om kommissionärer, handelsagenter och andra representanter
   
 
Författare:Persson Annina H. , Saf Carolina
Titel:Mellanmän � om kommissionärer, handelsagenter och andra representanter
Utgivningsår:2015
Omfång:176 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147111527
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 358 SEK exkl. moms

 

Mellanmän behandlar hur mellanmannens rättigheter och skyldigheter gestaltar sig gentemot de två avtalsparterna och vilka rättigheter och skyldigheter dessa har gentemot mellanmannen.

Boken redogör förr de grundläggande rättsreglerna om avtal förmedlade av till exempel fullmäktige, handelsagenter, kommissionärer och speditörer.

Eftersom marknaden i allt högre grad präglas av gränsöverskridande handel diskuterar boken mellanmannens rättsliga ställning från ett nationellt och ett komparativt och internationellt perspektiv.

Mellanmän riktar sig i första hand till studenter på grundläggande juridiska kurser och innehåller därför rättstillämpningsexempel samt övningsuppgifter med lösningar för att ge en djupare förståelse av de konkreta reglerna.
 
  © 2017 Jure AB