Fastighetsekonomi och fastighetsrätt
� Fastighetsnomenklatur
   
 
Titel:Fastighetsekonomi och fastighetsrätt � Fastighetsnomenklatur
Upplaga:13 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:562 sid.
Förlag:Fastighetsnytt
ISBN:9789197469753
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Fastighetsrätt , Ekonomi

Pris: 695 SEK exkl. moms

 

Fastighetsekonomi och fastighetsrätt med Fastighetsnomenklatur vänder sig till studerande inom universitet och hög- skolor, yrkesverksamma inom fastighets- och finanssektorerna samt i övrigt till personer som har ett intresse för och vill lära sig mer om fastighetssektorn. Tidigare upplagor av boken är sedan många år kurslitteratur vid de viktigaste utbildningarna i Sverige på fastighetsområdet.

I denna den 13:e reviderade upplagan är Miljöfrågor, ”Gröna Byggnader”, byggherrerollen och arrendefrågor exempel på områden som har fått ökat utrymme. Boken innehåller liksom tidigare upplagor en uppdaterad nomenklaturdel med hänvisningar till relevanta kapitel.

Boken är upplagd så att landets ledande experter skriver om fastighetsrelaterade frågor i 32 kapitel i ett mycket brett perspektiv. I de första 12 kapitlen behandlas lagstiftning kring fastigheter i form av Jordabalken, Miljöbalken, Fastighetsbildningslagen, Plan- och bygglagen samt Hyres- och bostadsrättslagstiftningen.

Vidare beskrivs aktuella regler för fastighetstaxering, fastighetsbeskattning och fastighetsfinansiering liksom risk- och portföljanalyser. Boken tar upp grundläggande fastighetsrelaterade förvaltnings- marknads-, värderings- och förmedlingsfrågor samt överlåtelseprocesser och därtill kopplade fastighetsföretags- och fastighets- ekonomiska analysförfaranden. (Boken hette tidigare Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt med Fastighetsnomenklatur). fastighetsområdet.
 
  © 2017 Jure AB