Prissättning
� Affärsekologier, affärsmodeller, prismodeller
   
 
Författare:Olve Nils-Göran , Cöster Mathias , Iveroth Einar , Petri Carl-Johan , Westelius Alf
Titel:Prissättning � Affärsekologier, affärsmodeller, prismodeller
Utgivningsår:2013
Omfång:214 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144093499
Ämnesord:Ekonomi , Marknadsrätt

Pris: 326 SEK exkl. moms

 

Hur man sätter pris är avgörande för alla verksamheter! Exportframgångar, oväntade extrakostnader, engagerade medarbetare, låg kvalitet i äldreomsorgen – alla hänger de samman med vad vi kommer överens om att betala och för vad.

Boken förklarar koncepten affärsekologi, affärsmodell och prismodell och hur de hänger samman. Det illustreras genom tre större fallberättelser, om Taxi Kurir, Stockholms Konserthus och Payex, och flera praktiska småexempel på intressanta prismodeller. Val av prisnivå och hur prisanvändning i en organisation kan styras har fått egna kapitel.
 
  © 2017 Jure AB