Socialförsäkringsbalken
� En kommentar. Avd. A-C och Avd. D-H
   
 
Författare:Hessmark Lars-Göran , Jansson Henrik , Jenryd Marianne , Lundin Anna-Karin , Rempler Kjell , Tired Petrus
Titel:Socialförsäkringsbalken � En kommentar. Avd. A-C och Avd. D-H
Anmärkning:Två volymer. Stående order på ny upplaga. Om stående order EJ önskas, vänligen meddela Jure på beställningen, eller ring tel 08-6620080.
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:1983 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139114789
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Blå Bibliotek
Ämnesord:Offentlig rätt , Försäkringsrätt

SLUT på förlag

 

Socialförsäkringsbalken (SFB) har ersatt ca 30 tidigare gällande socialförsäkringslagar. Balken är indelad i åtta avdelningar, A–H. Detta är en paragrafvis kommentar till balken och ges ut i två delar, A–C och D–H.

I denna andra utgåva har kommentaren i alla delar uppdaterats med hänsyn de lagändringar och den praxisutveckling som har skett under 2013 och 2014. Vidare har endast författningsändringar och annat som varit tillgängligt senast i december 2014 kunnat kommenteras fullständigt. Författningstexter och andra dokument är dock uppdaterade med gällande lydelse per den 1 januari 2015.

Som en nyhet redovisas kammarrättsdomar i vissa frågor där annan vägledande praxis saknas, bl.a. när det gäller ny lagstiftning, allt enligt bedömning av respektive författare till kommentaren.
En annan nyhet är utökandet av kommentarer till bestämmelserna om behandling av personuppgifter i balkens avdelning H.

När det gäller arbetsskadeförsäkringen i avdelning C har lagstiftningen djupa rötter och den har varit kompletterad med riklig rättspraxis under åtskilliga decennier. Kommentaren innehåller numera en i princip total redovisning av de högsta instansernas refererade avgöranden på arbetsskadeområdet från och med 1955 då den första samlade lagstiftningen trädde i kraft.

Slutligen är kommentaren numera kompletterad med två rättsfallsregister, ett för varje bokdel.
 
  © 2017 Jure AB