Sveriges skatter 1945-2015
� Jubileumsskrift för skatterättsliga klubben 70 år
   
 
Titel:Sveriges skatter 1945-2015 � Jubileumsskrift för skatterättsliga klubben 70 år
Anmärkning:Redaktion: Stig von Bahr, Gunnar Björne, Katarina Fast Lappalainen och Sven-Olof Lodin
Utgivningsår:2015
Omfång:194 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172236127
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Skatterätt

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

Skatterättsliga klubben grundades den 16 april 1945 av några av den tidens mest framstående jurister på skatteområdet, de fyrtio stiftarna.

Sju decennier senare utgör Skatterättsliga klubben alltjämt ett viktigt forum för diskussion om skatterättsliga frågor. Bland klubbens medlemmar finns Sveriges ledande skatterättsexperter från såväl domstolar och myndigheter som näringsliv och akademi.

Denna jubileumsskrift beskriver inte bara Klubbens 70-åriga historia utan främst skatterättens utveckling under denna tid. De sju författarna skildrar hur övergången från det svenska jordbruks- och brukssamhället till dagens IT- och tjänstesamhälle påverkat skattereglernas utformning. Vidare redovisas de djupgående återverkningar som det svenska EU-medlemskapet har inneburit på skatteområdet.

För att kunna se framåt måste man också se bakåt. Med utgångspunkt i den historiska utvecklingen innehåller Jubileumsskriften såväl förslag till förbättringar av skattesystemet som prognoser om de utmaningar som framtidens skattesystem står inför.


Innehåll

Förord

1. Skatterättsliga klubben - en historisk återblick (Gunnar Björne)

2. Wigforss skatteomläggning 1947 – älskad, hatad och missförstådd (Sven-Olof Lodin)

3. 1970-års skattereform och dess följder (Gunnar Björne och Sven-Olof Lodin)

4. Århundradets skattereform (Stig von Bahr)

5. Inkomstskattelagen – en av skatterättens milstolpar (Peter Melz)

6. 3:12-reglerna – 25 års förvirrande följetong (Sven-Olof Lodin)

7. EU-skatterättens påverkan på det svenska skattesystemet (Roger Persson Österman)

8. Den svenska mervärdesbeskattningens utveckling (Eleonor Kristoffersson)

9. Skattetillägget i stridslinjen – en studie i europeiseringen av svensk skatterätt (Katarina Fast Lappalainen)

10. Skyddet mot retroaktiv skattelagstiftning i regeringsformen och europarätten
(Katarina Fast Lappalainen)

11. Framtiden? En betraktelse (Sven-Olof Lodin)

Bilagor

1. Stadgar för Skatterättsliga klubben 1945-2014
2. Stadgar för Skatterättsliga klubben 2014
3. Skatterättsliga klubbens sekreterare
4. Förteckning över möten i Skatterättsliga klubben 1945-2014
5. Presentation av författarna
 
  © 2017 Jure AB