Vägledning till god styrelsesed 2021
   
 
Titel:Vägledning till god styrelsesed 2021
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:85 sid.
Förlag:StyrelseAkademien
ISBN:9789163774867
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 296 SEK exkl. moms

 

Styrelsearbetet genomgår som allt annat en kontinuerlig utveckling och styrelsens roll blir allt viktigare för bolagens långsiktiga utveckling. StyrelseAkademiens roll som normbildare för styrelsearbetet i stora och medelstora företag förstärks och den uppdaterade vägledningen kommer att ligga till grund för StyrelseAkademiens utbildningsinsatser framöver. Ett professionellt styrelsearbete är inte bara till glädje för företagsamheten utan för hela samhället.

StyrelseAkademien – som sedan länge haft en central roll i utvecklingen av svensk styrelsepraxis och bolagsstyrning – ger varje år ut över 2 000 exemplar av ”Vägledning till god styrelsesed”. Den har blivit ett rättesnöre för hur styrelsearbete bör bedrivas, främst i mindre och medelstora, onoterade bolag.

”Vägledning till god styrelsesed”, som StyrelseAkademien tog fram 2003 och sedan har reviderat 4 gånger, är därför utan tvekan den rikstäckande, ideella föreningens viktigaste bidrag och utgör ett fundament i StyrelseAkademiens alla utbildningsinsatser.

I denna utgåva har relationen mellan ägarna och styrelsen utökats och lagts i ett särskilt kapitel. I det kapitlet diskuteras också bolagets syfte och samhällsansvar. StyrelseAkademien vill därigenom markera styrelsens arbete för att bolaget uppträder gentemot det omgivande samhället på ett sätt som säkerställer dess långsiktiga hållbara värdeskapande förmåga. Ett annat motiv för det nya kapitlet är att nya internationella normer, som till exempel FN:s vägledande principer för bolag och mänskliga rättigheter, fastställer att bolag har ett ansvar för de mänskliga rättigheterna och att styrelser bör agera proaktivt för att säkerställa efterlevnaden av detta ansvar.

Styrelsens roll, ansvar och möjlighet att försäkra sig i situationer som inte ligger inom bolagets kontroll har fått ett eget kapitel med namnet "Styrelsens roll när det inte går som det var tänkt". I det kapitlet behandlas även cybersäkerhet och styrelsens roll och ansvar vid konkurs respektive rekonstruktion.

I kapitel 6 om tillsättning och frånträde av styrelseuppdrag har också tillkommit ett avsnitt om ett antal frågor att ställa sig själv när frågan om ett styrelseuppdrag kommer. Det kan bli både jobbigt och kostsamt att försent upptäcka att man borde ha tackat nej.
 
  © 2017 Jure AB