Nordisk statistisk årsbok 2014
� Nordic Statistical Yearbook 2014
   
 
Titel:Nordisk statistisk årsbok 2014 � Nordic Statistical Yearbook 2014
Utgivningsår:2014
Omfång:157 sid.
Förlag:Nordiska Ministerrådet
ISBN:9789289338509
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 648 SEK exkl. moms

 

Nordisk statistisk årsbok har nu publicerats för 52:a gången. Boken, som ges ut av Nordiska ministerrådet, innehåller en överskådlig statistik om livet och livsvillkoren i de nordiska länderna och belyser både likheter och skillnader.

Nordisk statistisk årsbok 2014 ger en sammanfattande bild över olika aspekter av det sociala livet i de fem nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Dessutom redovisas uppgifter om Färöarna, Grönland och Åland.

Syftet är att så långt det är möjligt presentera jämförbara uppgifter om de nordiska länderna. Exempel på områden som lyfts upp är befolkning, hälsa, utbildning, arbetsmarknad, miljö och energi, med mera. Boken behandlar också de nordiska ländernas förhållande till övriga Västeuropa på en rad områden.
 
  © 2017 Jure AB