Värdepappersmarknadens regelsystem
� Lagreglering, självreglering och etik
   
 
Författare:Kågerman Pontus
Titel:Värdepappersmarknadens regelsystem � Lagreglering, självreglering och etik
Utgivningsår:2001
Omfång:367 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139104583
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag

 

Dena handbok och kursbok är avpassad för Svenska fondhandlareföreningens licensiering av fondförvaltare och börsmäklare. Lagregleringen består av författningar och föreskrifter på området. Självregleringen sköts av branschen, främst genom uttalanden från Aktiemarknadsnämnden och Näringslivets börskommitté. Etiska aspekter har stor tyngd. Hur detta regelsystem hänger ihop beskrivs systematiskt av författaren och en expertgrupp, knuten till Linklaters Lagerlöf Advokatbyrå.

Innehåll:

-Allmänt om kapitalmarknaden
-Insiderbrott
-Svindleri och otillbörlig kurspåverkan
-Penninghäleri och -tvätt
-Korttidshandel
-Intressekonflikter
-Information
-Etik och gott omdöme
-Investerarskydd vid konkurs
-Offentliggörande av aktieförvärv
-Offentliga erbjudanden
-Trading, clearing och settlement
-Associations- och allmän civilrätt
-Skatt m.m.
 
  © 2017 Jure AB