Generationsskifte av små och medelstora familjeägda aktiebolag
   
 
Författare:Sund Lars-Göran
Titel:Generationsskifte av små och medelstora familjeägda aktiebolag
Anmärkning:Det är för närvarande oklart huruvida en ny upplaga kommer att utkomma.
Utgivningsår:2001
Omfång:442 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176784827
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Skatterätt , Familjerätt

SLUT på förlag

 

Det finns goda skäl att underlätta generationsskiften av familjebolag. Uppväxten inom en företagarfamilj ger insikter i företagandets villkor, skapar hög grad av lojalitet mot familjen, bolaget och den bygd där företaget är verksamt. Allt verkar i gynnsam riktning för värdetillväxten i familjeföretaget. Svensk rätt tillmötesgår generationsskiften inom familjen främst genom den s.k. lättnadsregeln vid arv och gåva. Vid gåva av aktier krävs dock att tre villkor är uppfyllda för att lättnaden skall inträda.

I framställningen undersöks, ur en konfliktförebyggande vinkel, hur rättssystemet underlättar eller hämmar möjligheterna till generationsskiften av aktier i små och medelstora onoterade aktiebolag inom familjen. Därvid analyseras bl.a. arv, testamente och gåva av aktier. Försäljning av andelar till pris under marknadsvärdet försvåras genom att säljaren kapitalvinstbeskattas och köparen gåvobeskattas, varvid lättnadsregeln inte är tillämplig.

Sådana hämmande faktorer medför att företagare drivs till mer komplicerade, kostnadskrävande och tidsödande förfaranden vid generationsskiften, till exempel familjeinterna aktieöverlåtelser och vinstbolagstransaktioner.

Lars-Göran Sund är verksam som universitetslektor vid Rättsvetenskapliga avdelningen, Internationella handelshögskolan i Jönköping.
 
  © 2017 Jure AB