Exportofferten
� en praktisk handledning
   
 
Författare:Berntorp Anders , Hjorth Mats , Hugo Claes , Högberg Per
Titel:Exportofferten � en praktisk handledning
Utgivningsår:2001
Omfång:106 sid.
Förlag:Industrilitteratur
ISBN:9175486318
Ämnesord:Ekonomi , Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag

 

Offerten är ofta exportörens första skriftliga presentation av sitt företag och företagets produkter gentemot kunden. Den skall fungera både som säljinstrument – medverka till att kunden fattar beslut om att köpa – och som juridiskt instrument – tjäna som underlag till själva köpavtalet.

Ska vi kräva betalning mot remburs?
Vilket standardavtal ska vi hänvisa till?
Hur kan vi minska valutakursrisken?
Vilket leveransvillkor bör vi använda?
Hur löser vi en eventuell konflikt?

I denna bok ges goda råd om hur man ger offerten en strukturerad form och ett korrekt och säljande innehåll. Tyngdpunkten ligger på varuexport, men i boken behandlas även de speciella aspekter man måste ta hänsyn till vid tjänsteexport och vid offertgivning/anbud till offentliga köpare. Utförliga checklistor, nyttiga adresser och lästips finns i slutet av boken. I bilagedelen ingår bland annat NL 92.
 
  © 2017 Jure AB