Semesterlagen
� Med kommentarer
   
 
Författare:Ericson Bo , Eriksson Kurt
Titel:Semesterlagen � Med kommentarer
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:288 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144101194
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Arbetsrättsbiblioteket
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 337 SEK exkl. moms

 

Semesterlagen – med kommentar är en praktiskt inriktad handbok som har ambitionen att ge en relativt kortfattad men tydlig redo­görelse för semesterlagens innehåll. En genomgripande förändring ägde rum 2010 då syftet var att förenkla lagen och anpassa den till EU-rätten. I denna kommentar redovisas rättsfallen och uppmärksammas olika bestämmelser i kollektivavtalen med det innehåll de har per den 31 maj 2015.

Utöver kommentarer på lagtexten lägger författarna stor vikt vid tillämpningen och strävar efter att ge tydliga svar på frågor som kan uppkomma. Boken vänder sig till alla som ska tillämpa semesterlagen och behöver djupare insikter om hur den ska tolkas.

 
  © 2017 Jure AB