Momsfri sjukvård
� En rättsvetenskaplig studie av EU-rätten och dess genomförande i svensk rätt
   
 
Författare:Påhlsson Robert
Titel:Momsfri sjukvård � En rättsvetenskaplig studie av EU-rätten och dess genomförande i svensk rätt
Utgivningsår:2015
Omfång:208 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176789438
Ämnesord:Skatterätt , EU-rätt

SLUT på förlag

 

SMAKPROV ur boken

Mervärdesskatten är föremål för en långtgående EU-rättslig harmonisering. Huvudregeln är att skatt ska tas ut för alla varor och tjänster, men det finns flera undantag.

Sjukvårdsundantaget har fått kraftigt ökad betydelse på senare år, bland annat på grund av det ökade utbudet av vård utanför den offentliga sektorn. Privatiseringarna har också lett till en het politisk debatt om vinster i företag som verkar inom välfärdens kärnområden.

Denna rättsvetenskapliga studie undersöker hur mervärdesskatteundantaget för sjukvård är konstruerat i EU-rätten, samt hur det har genomförts i svensk rätt.
 
  © 2017 Jure AB