Rättegång II
� Andra häftet
   
 
Författare:Ekelöf Per Olof , Edelstam Henrik , Pauli Mikael
Titel:Rättegång II � Andra häftet
Upplaga:9 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:262 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139206057
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 19
Ämnesord:Processrätt

Pris: 341 SEK exkl. moms

 

Detta andra häfte behandlar frågor som rättegångshinder, forum, parts- och processbehörighet, rättegångsombud och försvarare, parternas talan, kumulation av mål samt intervention.

RÄTTEGÅNG II behandlar frågor om
- rättegångshinder,
- domstolars behörighet,
- part- och processbehörighet,
- talerätt,
- processuella representanter (bl.a. ombud och försvarare),
- talan (väckande av talan, olika slag av talan, ändring och återkallande av talan samt partssuccession),
- förening av mål (kumulation, samt
- intervention.
 
  © 2017 Jure AB