Affärsjuridiska uppsatser 2015
   
 
Titel:Affärsjuridiska uppsatser 2015
Utgivningsår:2015
Omfång:346 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176789520
Typ av verk:Examensarbete
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Allmänna verk och samlingsverk , Skadeståndsrätt

Pris: 414 SEK exkl. moms

 

Advokatfirman Vinge premierar årligen goda examensarbeten vid de juridiska fakulteterna vid Uppsala, Lunds och Stockholms universitet samt juridiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Vingestipendiet 2015 har tilldelats:

-Alexandra Berglin; Lokalhyresrätten och LOU. En problembeskrivning
-Ellen Edgren; Förutsebar skattelagstiftning. En prövning av företagsskattekommitténs bolagsskatteutredning 2014
-Sanna Kulevska; Humanizing the Digital Age: A Right to Be Forgotten Online? An EU – U.S. Comparative Study of Tomorrow´s Privacy in Light of the General Data Protection Regulation and Google Spain v. AEPD
-Helena Lindahl; Jurisdiktion vid gränsöverskridande rena förmögenhetsskador i utomobligatoriska förhållanden – särskilt om skadelokalisering av rena förmögenhetsskador uppkomna i samband med en kapitalplacering grundad på vilseledande rådgivning enligt artikel 7(2) i Bryssel Ia-förordningen
 
  © 2017 Jure AB