Insolvensrättsliga utlåtanden
� Ett urval från åren 1989-2015
   
 
Författare:Möller Mikael
Titel:Insolvensrättsliga utlåtanden � Ett urval från åren 1989-2015
Utgivningsår:2016
Omfång:696 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139019190
Serie:Ackordscentralens skriftserie
Ämnesord:Insolvensrätt

Pris: 946 SEK exkl. moms

 

Denna bok innehåller ett urval av rättsutlåtanden, rättsutredningar, promemorior och sammanfattningar av muntliga konsultationer – kort sagt ”utlåtanden” – som författaren har skrivit efter förfrågningar från praktiskt verksamma jurister i anslutning till konkreta fall och tvister på det insolvensrättsliga området.

Utlåtandena presenteras i anonymiserat men i övrigt autentiskt skick inom ramen för 25 sammanhållna ämnesteman. Dessa teman behandlas i alfabetisk ordning med början i Abandonering och avslutning i Återvinning i konkurs. Flertalet teman avslutas med uppdaterande kommentarer.

Boken är avsedd att utgöra ett levande och allsidigt komplement till den traditionella rekonstruktionsrättsliga, konkursrättsliga, sakrättsliga och till viss del även fordringsrättsliga litteraturen. Den riktar sig i första hand till insolvenspraktiker men bör även vara av rättsvetenskapligt intresse. Som en form av casebook bör framställningen också kunna användas av lärare och studenter vid universiteten.
 
  © 2017 Jure AB