Korkeimman oikeuden ratkaisuja 2015 I
� Avgöranden av Högsta Domstolen
   
 
Titel:Korkeimman oikeuden ratkaisuja 2015 I � Avgöranden av Högsta Domstolen
Utgivningsår:2015
Omfång:445 sid.
Förlag:Edita
ISBN:9789513767075
Typ av verk:Rättsfallssamling
Ämnesord:Utländsk rätt

Pris: 871 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB