Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar
� En jämförande studie i svensk och amerikansk insolvensrätt
   
 
Författare:Karlsson-Tuula Marie
Titel:Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar � En jämförande studie i svensk och amerikansk insolvensrätt
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2001
Omfång:561 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139006956
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Insolvensrätt

SLUT på förlag

 

Under senare tid har intresset för företagsrekonstruktion och konkurs ökat. I fokus för diskussionen står bl.a. vilken inriktning och vilket innehåll en rekonstruktions- och konkurslagstiftning bör ha.

I denna avhandling behandlas såväl konkurslagstiftningen som lagen om företagsrekonstruktion utförligt. Här behandlas bl.a. gäldenärens kontraktsförhållanden under såväl konkurs som företagsrekonstruktion, frågan om ett konkursbo kan äga tillgångar, konkursgrunder och andra begrepp, konkursens rättsverkningar, bevakningsförfarandet, utdelning i konkurs, samt konkursförvaltarens ansvar och dennes uppgifter. I boken presenteras också en empirisk undersökning som gjorts beträffande lagen om företagsrekonstruktions tillämpning i praktiken. Här beskrivs även den amerikanska insolvenslagstiftningen utförligt.

Marie Tuula är jr.dr, verksam som forskare och lärare vid juridiska fakulteten, Stockholms universitet.
 
  © 2017 Jure AB