Anställningsskydd och förändrade kvalifikationskrav i kunskapssamhället
� En undersökning av rättens funktion för kärnarbetskraftens etablering, särskilt tillämpningen av regeln om tillräckliga kvalifikationer i LAS 22 § vid uppsägningar p.g.a. arbetsbrist
   
 
Författare:Edström Örjan
Titel:Anställningsskydd och förändrade kvalifikationskrav i kunskapssamhället � En undersökning av rättens funktion för kärnarbetskraftens etablering, särskilt tillämpningen av regeln om tillräckliga kvalifikationer i LAS 22 § vid uppsägningar p.g.a. arbetsbrist
Utgivningsår:2001
Omfång:279 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176784789
Ämnesord:Arbetsrätt

SLUT på förlag

 

I kunskapssamhället vilar kärnarbetskraftens ställning ytterst på arbetstagarnas kunskap och kompetens. Vid uppsägningar p.g.a. arbetsbrist skall arbetsgivaren upprätta en turordning, som enligt huvudregeln i Lagen om anställningsskydd (LAS) skall upprättas efter anställningstid. En förutsättning för fortsatt anställning är dock att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för kvarvarande arbetsuppgifter.

På den moderna arbetsmarknaden innebär regeln om tillräckliga kvalifikationer en fokusering på arbetstagarnas kvalifikationer. En grundläggande frågeställning är i vilken utsträckning lagstiftningen härigenom bidrar till att säkra kärnarbetskraftens ställning. En ytterligare fråga är om lagstiftningen utgör ett hinder för olika verksamheters effektivitet och utveckling.

Mot den bakgrunden analyseras i boken turordningsreglerna med särskild inriktning mot regeln om tillräckliga kvalifikationer samt vilka krav på kvalifikationer som arbetsgivare ställer på arbetsmarknaden. En undersökning av regelns tillämpning och funktion i närmare 300 företag och offentliga verksamheter av olika storlek presenteras.

Örjan Edström är filosofie doktor och docent i arbetsrätt vid Juridiska institutionen, Umeå universitet.
 
  © 2017 Jure AB