Kommentar till RB Häfte 1
� Kapitel 1-9
   
 
Författare:Nordh Roberth , Lindblom Per Henrik
Titel:Kommentar till RB Häfte 1 � Kapitel 1-9
Anmärkning:Supplement till boken kan kostnadsfritt laddas ner på Iustus hemsida.
Utgivningsår:2001
Omfång:225 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176784533
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Processrätt

SLUT på förlag

 

Med detta häfte inleds en ny kommentar till rättegångsbalken. Häfte 1 omfattar Första avdelningen: "Om domstolsväsendet". Det innehåller nio kapitel om domstolarna, domare, åklagare, advokater, offentlighet och ordning vid domstol samt straff, vite och hämtning. Nästa häfte kommer att behandla RB kapitel 10-14. Enligt författarnas planer skall sedan dessa och följande häften revideras och bindas i tre volymer omfattande ca 500 sidor vardera.

Kommentaren vänder sig i första hand till praktiskt verksamma jurister. Huvudinriktningen är att ge snabba besked om gällande rätt. Rättspraxis återges med rättsfall från svenska domstolar och Europadomstolen. Hänvisning sker också till förarbeten och doktrin, men utan omfattande referat. Författarna redovisar öppet egna ståndpunkter i kontroversiella frågor.

Roberth Nordh är hovrättsråd och juris doktor i processrätt vid Uppsala universitet. Per Henrik Lindblom är professor i processrätt vid Uppsala universitet. Båda har deltagit i lagstiftningsarbetet inom processrätten.
 
  © 2017 Jure AB