SOU 2001:75 www.kommundatabas.NU!
� Hur man med nyckeltal bättre kan analysera och jämföra kommunal verksamhet
   
 
Titel:SOU 2001:75 www.kommundatabas.NU! � Hur man med nyckeltal bättre kan analysera och jämföra kommunal verksamhet
Utgivningsår:2001
Omfång:183 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215268
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen för en fortsatt utveckling av en kommu
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:75
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

I utredningen föreslås att en helt ny databas som bygger på 175 nyckeltal inrättas – siffror som visar hur verksamheten fungerar och som möjliggör jämförelser mellan och inom kommunerna. Redan under 2002 ska detta nya informationssystem vara klart att använda och finnas på Internet. En prototyp för databasen som innehåller närmare hälften av de föreslagna nyckeltalen finns redan nu upprättad.
 
  © 2017 Jure AB