Retsplejelov, Straffelov
   
 
Titel:Retsplejelov, Straffelov
Utgivningsår:2015
Omfång:303 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757434163
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt , Utländsk rätt

Pris: 528 SEK exkl. moms

 

Udgivelsen dækker over henholdsvis straffeloven og retsplejeloven. Justitsministeriets lovbekendtgørelser og nye ændringer er inkluderet i bogen.

For retsplejelovens vedkommende er lovteksten baseret på Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 1308 af 9.12.2014 som ændret ved lov nr. 1242 af 18.12.2012, lov nr. 176 af 24.2.2015, lov nr. 270 af 25.3.2015, lov nr. 524 af 29.4.2015 og lov nr. 740 af 1.6.2015. For straffelovens vedkommende er lovteksten identisk med Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 871 af 4.7.2014 som ændret ved lov nr. 152 af 18.2.2015.
Det skal bemærkes, at de ændringer, som træder i kraft 1. januar 2016 eller senere, er medtaget som noter under de paragraffer, hvori ændringen finder sted.

Indholdsoversigt
Retsplejelov
Register til retsplejeloven
Straffelov
Register til straffeloven
 
  © 2017 Jure AB