Farlig kørsel
� frakendelse af førerretten
   
 
Författare:Krunderup Lars
Titel:Farlig kørsel � frakendelse af førerretten
Utgivningsår:2015
Omfång:275 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757433111
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Straffrätt , Utländsk rätt

Pris: 912 SEK exkl. moms

 

Farlig Kørsel – Frakendelse af førerretten er en systematisk gennemgang af nyere retspraksis om frakendelse af førerretten som følge af farlig kørsel.

Bogen gennemgår færdselslovens bestemmelser om ”tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden” og ”særligt hensynsløs kørsel”, ligesom den behandler reglerne om frakendelse som følge af hastighedsovertrædelser, klippekortreglerne samt reglerne om kørselsforbud.

Herudover indeholder Farlig Kørsel – Frakendelse af førerrettenen nærmere gennemgang af processuelle spørgsmål, et kapitel om straf, konfiskation og sagsomkostninger samt referater af mere end 400 domme.

Farlig Kørsel – Frakendelse af førerretten henvender sig især til anklagere, forsvarere og domstolsjurister, som behandler færdselsstraffesager.
 
  © 2017 Jure AB