Personen bag straffen
� Forhandlingen af viden om sigtede
   
 
Författare:Johansen Louise Victoria
Titel:Personen bag straffen � Forhandlingen af viden om sigtede
Utgivningsår:2015
Omfång:342 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757433180
Ämnesord:Straffrätt , Utländsk rätt

Pris: 663 SEK exkl. moms

 

Hvert år foretager Kriminalforsorgen i Frihed mere end 10.000 personundersøgelser af sigtede i straffesager, og deres indvirkning på sanktionen kan betyde forskellen på en betinget eller en ubetinget fængselsstraf. Alligevel lever undersøgelserne en underbelyst tilværelse i det strafferetlige system, hvor mange jurister synes at tage deres tilstedeværelse og virkning for givet. Et års antropologisk feltarbejde inden for anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og domstolene belyser, hvordan sigtedes personlige forhold bliver forhandlet mellem retlige institutioner med forskellige interesser – hvad vil de vide, og hvordan ved de det?

Bogen analyserer denne videns vilkårlighed og dens sammenhæng med majoritetsopfattelser af normale livsforløb, som de sigtede ofte falder udenfor både socialt og kulturelt. Bogen vil have relevans for forskere og praktikere med interesse for, hvordan “viden” bliver skabt og bruges i omgangen med borgeren, klienten eller den dømte – og hvilke konsekvenser, det får.

Udgivet med støtte fra det Finneske Legat.
 
  © 2017 Jure AB