Lovsamling 2015 – Proces- og strafferet
   
 
Titel:Lovsamling 2015 – Proces- og strafferet
Utgivningsår:2015
Omfång:397 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757434651
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt , Utländsk rätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Lovsamlingen udgør blandt andet straffeprocessuel oversigt, og er primært udarbejdet med henblik på at understøtte undervisningen i strafferet og procesretlige fag på jurastudiet. Indholdet er nøje udvalgt og sammensat, så det dækker den studerendes behov for en regelsamling i undervisningen såvel som til eksamen. Lovsamlingen kan med fordel også anvendes af praktikere, der arbejder med proces- og strafferet.

Jurastuderende på første år ved Københavns Universitet og Aalborg Universitet skal supplere Lovsamling 2015 – Jura 1. år med denne bog.

Alle love er konsoliderede og ajourført med seneste ændringer pr. 1. juli 2015. Bestemmelser, som træder i kraft senere, er medtaget og markeret som kommende ændringer. Lovene er optrykt i indbyrdes alfabetisk orden efter lovens kaldenavn i dagligt sprogbrug lige fra Bruxelles I Forordningen til Ægtefælleskifteloven. Mest omfattende er afsnittene Retsplejeloven og Straffeloven, der står centralt i bogen. Flere love fremgår i form af uddrag.

Strafferet breder sig over strafbarhedsbetingelser, sanktioner og alvorlige forbrydelser, hvor procesret omfatter processuelle retsprincipper og forløb samt rettens pleje i al almindelighed. I en straffeprocessuel oversigt er læserens overblik alfa og omega. Dette hensyn samt hensynet til bogens generelle overskuelighed imødekommes, vha ikrafttrædelsesbestemmelser kun i begrænset omfang er medtaget.

Lovsamling 2015 - Proces- og strafferet er en del af serien Lovsamlinger 2015, som består af flere relevante og opdaterede lovsamlinger, der hver især er specielt udarbejdet til studerende. Praktikere vil også få glæde af lovsamlingerne i form af et opslagsværk, opdateret regelgrundlag og i denne sammenhæng en straffeprocessuel oversigt. Indholdet i lovsamlingerne er nøje udvalgt og sammensat, så det dækker den enkelte studerendes behov for en regelsamling i undervisningen såvel som til eksamen.
 
  © 2017 Jure AB