Løsladt og gældsat
   
 
Författare:Olesen Annette
Titel:Løsladt og gældsat
Utgivningsår:2013
Omfång:390 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757428872
Ämnesord:Straffrätt , Utländsk rätt

Pris: 688 SEK exkl. moms

 

Titlen belyser, hvordan en gruppe flergangsdømte oplever den retlige regulering de bliver underlagt i forbindelse med deres løsladelsesproces, og hvilke handlingsstrategier de danner ud fra deres livsbetingelser. Løsladt og gældsat er et retssociologisk og kriminologisk studie, der blev indleveret som ph.d. afhandling ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet. Bogen henvender sig til alle, der interesserer sig for retssociologi og kriminologi med særligt henblik på løsladelse, gældsættelse, retlig regulering og uformel straf.

Indholdsoversigt
Forord
Kapitel 1. Indledning
DEL I: DE LØSLADTE, OPLEVET LOV OG HANDLINGSSTRATEGIER - REFLEKSIONER, TEORETISK RAMME OG METODE
Kapitel 2. Analytiske redskaber
Kapitel 3. Felt, fortæller og forsker
Kapitel 4. De indsatte og de løsladte
DEL II: LØSLADELESPROCESSEN - FRA VARETÆGTSFÆNGSLING TIL LIVET EFTER FÆNGSEL
Kapitel 5. Analysens struktur og fokus
Kapitel 6. Magten over tid
Kapitel 7. Tiden før og under varetægtsfængslingen
Kapitel 8. Tiden i fængsel
Kapitel 9. Tiden umiddelbart før løsladelse
Kapitel 10. Tiden umiddelbart efter løsladelse
Kapitel 11. Tiden efter løsladelse
Kapitel 12. Konklusion Referencer Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB