Sveriges Adelskalender 2016
   
 
Titel:Sveriges Adelskalender 2016
Utgivningsår:2015
Omfång:1047 sid.
Förlag:Riddarhusdirektionen
ISBN:9789163786488
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 770 SEK exkl. moms

 

Detta är den 107:e årgången av Sveriges Ridderskap och adels kalender sedan den första matrikeln över den svenska adeln började att ges ut år 1854. Över 3000 ätter har introducerats på Riddarhuset under århundradena. Adelskalendern 2016 redovisar de 663 som fortlever. De fördelar sig på 47 grevliga, 131 friherrliga samt 485 adliga ätter och presenteras med vapen, historisk inledning och personbestånd.

För första gången i Adelskalenderns historia
redovisas vapensköldarna med alla dess attribut
såsom rangkronor, hjälmprydnader och sköldhållare.
Vapnen är hämtade från Sveriges Ridderskaps och Adels Wapenbok utgiven 1857-1879 av C. A. Klingspor och A. W. Stiernstedt.

Adelskalendern 2016 pryds även av 15 vapen ur originalsköldebrev donerade till Riddarhuset.
 
  © 2017 Jure AB