Straffeproces - Kompendium
   
 
Författare:Münther Jesper Allan
Titel:Straffeproces - Kompendium
Utgivningsår:2015
Omfång:122 sid.
Förlag:Karnov Group DK
ISBN:9788761937285
Ämnesord:Processrätt , Utländsk rätt

Pris: 233 SEK exkl. moms

 

Straffeprocessen indeholder de processuelle regler, der skal sikre, at straffereglerne kommer til anvendelse. Ved fastsættelsen og fortolkningen af reglerne skal hensynet til effektiv kriminalitetsbekæmpelse afvejes over for modhensynet til individets retssikkerhed, herunder frihedsrettighederne i grundloven og EMRK. Straffeprocessen er et omfangsrigt regelkompleks, der kan forekomme uoverskueligt. Dette kompendium er derfor udarbejdet med henblik på at give de studerende et overblik over pensum i fagene på de danske universiteter vedrørende straffeproces.

Kompendiet skal ikke anses som en erstatning for pensum, men som et supplement hertil, der kan hjælpe de studerende til at systematisere lærebøgernes indhold, herunder ved eksamenslæsning.

Kompendiet omhandler blandt andet følgende temaer:

-Retsgrundlaget for straffeprocessen.
-Generelle principper i straffeprocessen.
-Efterforskning.
-Straffeprocessuelle tvangsindgreb.
-Påtalen.
-Bevisbyrde og bevisbedømmelse.
-Domstolenes organisation.
-Tilståelsessager.
-Bødesager.
-Appel.
-Sagsomkostninger.
-Retskraft.
 
  © 2017 Jure AB