Revisors opklaring af besvigelser
� Læren af praksis
   
 
Författare:Christensen Maria Bloch , Kristensen Rikke Holmslykke , Warming-Rasmussen Bent
Titel:Revisors opklaring af besvigelser � Læren af praksis
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:158 sid.
Förlag:Karnov Group DK
ISBN:9788761936172
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Utländsk rätt

Pris: 327 SEK exkl. moms

 

Besvigelser i form af misbrug af aktiver og regnskabsmanipulation er et fænomen, som alle organisationer er potentielt sårbare overfor. Når ansatte ”tager af kassen”, kan det skyldes svagheder i den interne kontrol, i systemer og procedurer – eller svagheder i menneskers etik, adfærd og moral.

Efter bedraget er opdaget, handler diskussionen typisk om ansvarsfordeling. Er det bestyrelsen, direktionen, controllerne eller navnlig den eksterne revisor, som burde have opdaget besvigelsen? Eller burde organisationens medarbejdere have ageret som whistleblowers?

Denne bog giver læseren indsigt i regnskabsmanipulationens psykologi og illustrerer de snedige teknikker, som muliggør besvigelserne.

Bogen indeholder desuden eksempler på værktøjer og overvågningsprocedurer, som revisor kan inddrage i sine kontroller, og som kan afsløre en forhøjet risiko for besvigelser.

Bogens to dele:

-I første del analyseres personen, der begår økonomisk bedrageri. Der tages udgangspunkt i, at besvigelserne ofte udføres af en tillidsperson på en meget snedig måde.
-I anden del gennemgås en række danske besvigelsessager, og forfatterne giver forslag til revisionshandlinger, som kunne have opdaget tyveriet.

Nyt i 2. udgave
I anden udgave er afsnittet om whistleblowing opdateret med resultater fra internationale undersøgelser. I det nye afsnit ses, at whistleblowing hidtil er det mest effektive redskab i opklaringen af besvigelser.

Der er tilføjet et afsnit om stressens virkning på normale ansvars- og samvittighedsfulde personer. I afsnittet illustreres, hvordan langvarig stress kan give en snæversynet og kortsigtet copingadfærd, der i tilfælde minder om psykopatens asociale adfærd.

Endeligt er der tilføjet et appendix, hvori tre større besvigelsessager gennemgås – set i sammenhæng med bogens teorier.

Målgruppe
Bogen henvender sig bl.a. til revisorer og revisorstuderende. Herudover vil den være relevant for mange af organisationens stakeholdere, både i privat og offentligt regi: Fx ledelsen, interne revisorer, controllere og medarbejdere med socialt ansvar (whistleblowers). Men også kreditgivere, offentlige kontrolmyndigheder samt økonomiske journalister vil kunne drage nytte af bogen.
 
  © 2017 Jure AB