Scandinavian Studies in Law Volume 41
� Tort Liability and Insurance
   
 
Titel:Scandinavian Studies in Law Volume 41 � Tort Liability and Insurance
Utgivningsår:2001
Omfång:583 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172231327
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Scandinavian Studies in Law nr. 41
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Skadeståndsrätt , Försäkringsrätt

Pris: 417 SEK exkl. moms

 

I denna volym av Scandinavian Studies in Law behandlas frågor rörande skadeståndsansvar och försäkring. Här återfinns 23 artiklar skrivna av ledande nordiska jurister. Det stora flertalet av artiklarna är inte tidigare publicerade och de återstående är uppdaterade för denna volym.

Skadestånds- och försäkringsrätten är områden som ständigt debatteras då nya insikter och förändrade värderingar i samhället kan förflytta fokus till områden som tidigare ej ansetts särskilt skyddsvärda. Här kan nämnas exempelvis miljöområdet och skador av tobaksrökning.

Bland författarna märks bl.a. Jan Hellner, Bertil Bengtsson, Bill W Dufwa, Jan Kleineman, Jan Ramberg, Nils Wahl, Eric M Runesson, Harald Ullman, Bo von Eyben, Erland Strömbäck och Peter Wetterstein. Alla bidragen är skrivna på engelska.
 
  © 2017 Jure AB