Idrottens bestraffningsregler
   
 
Författare:Hübinette Anders , Malmsten Krister
Titel:Idrottens bestraffningsregler
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:300 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139019701
Ämnesord:Straffrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 390 SEK exkl. moms

 

Detta standardverk inom idrottsjuridiken ger en heltäckande bild av idrottens bestraffningsregler. Alltifrån bestraffningar för nedsättande uttalanden om domare och våldshandlingar till dopingförseelser och matchfixing behandlas.

Här förklaras och kommenteras de bestraffningssystem som skapats för att upprätthålla respekten för idrottens regler. Mindre förseelser kan åtgärdas under pågående tävling, t.ex. straffspark i fotboll (tävlingsbestraffning), medan grövre regelbrott hanteras enligt de för alla idrotter gemensamma bestraffningsreglerna som finns i de stadgar samt antidoping- och matchfixingreglemente som Riksidrottsförbundet (RF) har tagit fram. Förseelser enligt de två sistnämnda regelverken kan föranleda avstängning i upp till 10 år eller, vid återfall i doping, livstid. Båda författarna har, som ledamöter i RF:s stadgekommitté, aktivt deltagit i arbetet med framtagning av dessa regelverk.

Boken vänder sig inte bara till jurister och ledamöter i idrottens olika disciplinorgan utan till alla som vill ha kunskap om bestraffningsreglerna och hur bestraffningsärenden hanteras. För att möta ett uttalat behov av ökad information har reglerna försetts med förtydligande kommentarer som gör dem mer lättillgängliga och enklare att tillämpa. Idrottens bestraffningsregler kan därför med fördel användas som ett stöd i informations- och utbildningsverksamhet.
 
  © 2017 Jure AB