Kommunala befogenheter
� En redogörelse för kommuners och landstings allmänna befogenheter enligt lag och rättspraxis
   
 
Författare:Lindquist Ulf , Madell Tom , Lundin Olle
Titel:Kommunala befogenheter � En redogörelse för kommuners och landstings allmänna befogenheter enligt lag och rättspraxis
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:500 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139114888
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 823 SEK exkl. moms

 

Genom regeringsformen och kommunallagen är kommuner och landsting tillförsäkrade självstyre under riksdagen och regeringen.

Självstyrelsen manifesteras av den kommunala rösträtten och den kommunala beskattningsrätten. På en rad sakområden har riksdagen i lag ålagt kommunerna att göra samhällsinsatser, en del av dem finansierade av riksdagen. Kommunerna och landstingen har därmed den rättsliga ställningen som demokratins verkställande organ. Lagenligheten av de kommunala besluten kan på begäran av enskild person prövas av förvaltningsdomstolar. Genom domstolarnas domar har skapats en rättspraxis rörande innehållet av och gränserna för kommunernas befogenheter.

Kommunala befogenheter beskriver kommunernas allmänna befogenheter enligt rättspraxis och de rättsliga principer som domstolarna närmare utformat med stöd av lagstiftningen och härigenom framträder en samlad bild av kommunernas ställning i det svenska samhället.
 
  © 2017 Jure AB