Tillämpad statistik
� en grundkurs
   
 
Författare:Wahlin Karl
Titel:Tillämpad statistik � en grundkurs
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:424 sid.
Förlag:Sanoma Utbildning
ISBN:9789152327821
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 555 SEK exkl. moms

 

Tillämpad statistik är ett komplett läromedel för grundkurser i statistik på högskolenivå och är skriven med särskilt fokus på studenter inriktade mot samhällsvetenskap eller ekonomi. Boken är sprungen ur välbeprövat föreläsningsmaterial från grundkurser i statistik för civilekonomer, statsvetare och statistiker.

Tillämpad statistik skiljer sig från befintliga läromedel genom en ny pedagogisk struktur. Boken är uppbyggd kring frågorna "varför", "när" och "hur". Varje metod som behandlas i boken förankras i praktiska tillämpningar och exempel, för att läsaren hela tiden ska förstå varför metodiken behövs.

Andra upplagan av boken har genomgått en fullständig genomarbetning. Vissa övningar har kompletterats eller bytts ut. Fokus för den andra upplagan har legat på att ytterligare klargöra och förtydliga den statistiska teorin.
 
  © 2017 Jure AB