Artikelsamling 2015
   
 
Titel:Artikelsamling 2015
Utgivningsår:2015
Omfång:219 sid.
Förlag:Svensk IdrottsJuridisk Förening
ISBN:9789187745669
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Idrottsjuridisk skriftserie nr. 20
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 393 SEK exkl. moms

 

20 artiklar som berör idrott och juridik utifrån olika rättsliga områden.

Svensk IdrottsJuridisk Förening, som för närvarande har cirka 400 medlemmar i ett etablerat nätverk av idrottskunniga jurister och andra intresserade, har till ändamål att på olika sätt verka för att kunskapen inom olika rättsområden fördjupas och breddas.

Föreningen har nära kontakt med RF och samarbetar med Studieförbundet SISU-Idrottsutbildarna. Föreningen har även utbyte med motsvarande föreningar i de andra nordiska länderna. Förutom det stora nätverk som etablerats genom föreningen, bidrar föreningen varje år med utgivning av en årsskrift/artikelsamling.

Innehåll:
- The Peculiar Case of Financial Fair Play, Malki Afram
- Idéburet offentligt partnerskap med idrottsföreningar, Stefan Alvén
- Kan UEFA hindra en nordisk fotbollsliga? Tobias Björkström
- Kan, bör eller ska RIN acceptera en uppgörelse i ett dopingärende? Thore Brolin och Hans Sundberg
- Idrottsjuridik av Johan Lindholm - En recension, Ulf Djurberg och Sofie Ottosson
- Arbetsmiljöansvar vid arenaarrangemang, Annika Eidfelt och Kerstin Wrisemo
- FIFA:s nya förbud mot tredjepartsägande - några reflektioner, Carl Fhager och Marie-Anne Lindhardt
- Påföljdsregler enligt det nya antidopingreglementet, Anders Hübinette
- Svenska "Article 17" - var finns den och är den rimlig? Anders Jemail
- Klubbars kännetecken och uppfyllandet av goda seder och moraliska aspekter, Christer Löfgren
- Idrottsrelaterade rättsfall - övrigt, Krister Malmsten
- Tävlingsjuridik - några fundament, Krister Malmsten
- Upplåtelse av en idrottsarena - några praktiska synpunkter på så kallade arenaavtal, Karl Ole Möller
- Föreningsårsmötet - ett demokratiskt dilemma, Christer Pallin
- Idrottsrelaterade rättsfall (VI), Jessica Palm
- Fuska för att förlora - matchfixning på den rättsliga och idrottsliga arenan, Måns Pedersen
- En straffrättslig analys av våld vid lagidrottsutövning, Saba Razavi
- En kommentar till "Elitidrott - skattefri verksamhet?" Bengt Ågren
 
  © 2017 Jure AB