Repairing the Irreparable
� State compensation to crime victims in the European Union
   
 
Författare:Mikaelsson Julia , Wergens Anna
Titel:Repairing the Irreparable � State compensation to crime victims in the European Union
Utgivningsår:2001
Omfång:415 sid.
Förlag:Brottsoffermyndigheten
ISBN:9197413917
Ämnesord:Straffrätt , Kriminologi

Pris: 187 SEK exkl. moms

 

Denna bok innehåller en översikt över statliga ersättningssystem för brottsoffer i den Europeiska Unionen med särskild tonvikt på de aspekter av ersättning som är viktiga om man blir brottsoffer i ett annat land. Boken innehåller tretton kapitel; ett för varje medlemsland med lagstiftning på området. Därefter följer en analyserande kommentar och slutligen presenteras den aktuella lagstiftningen på området.
 
  © 2017 Jure AB