Försäkringar
� skatt och redovisning
   
 
Författare:Svensson Ulf Bokelund
Titel:Försäkringar � skatt och redovisning
Utgivningsår:2016
Omfång:97 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789176950173
Ämnesord:Försäkringsrätt , Skatterätt

SLUT på förlag

 

FÖRSÄKRINGAR ger en kortfattad men bred genomgång av den praktiska hanteringen av olika slags försäkringar för företag, personal och ägare. Vi går exempelvis igenom företagsförsäkringar, pensionsförsäkringar, kapitalförsäkringar, sjukförsäkringar och sjukvårdsförsäkringar.

Boken behandlar vilka skatteregler som gäller för de olika försäkringarna och hur försäkringarna ska hanteras i bokföring, bokslut och årsredovisning.

Den innehåller också beskrivningar av vanliga användningsområden, t ex hur kapitalförsäkringar kan användas för pensionsutfästelser och direktpensioner.

Boken vänder sig i första hand till företagsrådgivare av olika slag, t ex redovisningskonsulter och revisorer men även till intresserade företagare och ansvariga på företagen för försäkringsfrågor.
 
  © 2017 Jure AB